Röptető

recenziók

A „magyar küldetés”

Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának története 1858—1989. Acta Historia Hungarica SSND 2. Boldogasszony Iskolanővérek, 2015.

ISSN: 2062-9338
ISBN: 978-963-88113-1-8

A szerzetesrendek iskolái évszázadok óta tevékenykednek Magyarországon, azonban keveset tudunk arról, hogy milyen embereszményt preferálnak, milyen egyedi nevelési karizmával rendelkeznek, milyen oktatási feladatot vállalnak, s történetük során az állami oktatás, a többi felekezet és más rendek iskolái, s nem utolsó sorban a politikai változások által meghatározott erőtérben hogyan alakult a sorsuk. A rendszerváltozás óta eltelt időszakban ezek az iskolák elsősorban az újraindulás vagy a hálózatbővítés gondjaival voltak elfoglalva, azonban eközben folyamatosan jelentős munkát végeztek a pedagógiai identitásuk megfogalmazása érdekében. A küldetés értelmezésének elengedhetetlen része a saját múlt feltárása, melynek irányába az iskolafenntartó rendek utóbbi években jelentős lépést tettek. Az eredmények egy része évkönyvek fejezeteiben olvasható1, azonban vannak példák monografikus feldolgozásra, sőt könyvsorozatra is. Ez utóbbira példa az Acta Historica Hungarica SSND.  A sorozat első kötete Mellau Mártonnak a rend által fenntartott debreceni iskola igazgatójának munkája jelent meg, melyben a debreceni iskola második világháború alatt elveszett Historia Domusában vezetett iskolatörténetet igyekezett újraírni.

Bővebben...

Személyes reflexió Mustó Péter Megszereted, ami a tiéd című könyvéhez

Szerkesztette: Hári Ildikó, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 2014, 198 l.

Gyermekkorom óta nagyon sok belső vitát, feszültséget jelentett számomra az ószövetségi és az újszövetségi istenkép sokszor egymással szöges ellentétben állása. Feloldása kihívás elé állított, állásfoglalásra késztetett. A haragvó, büntető, uralkodó és tőle joggal félő zsidóság Istenét az egyszerű istállóban megszületett, kereszthalált szenvedett majd feltámadott Istennel képtelen voltam összeegyeztetni. Viszolygást, sőt sokszor felháborodást keltett bennem az ünnepi szentmiséken az olvasmányok és evangéliumok erőteljes ellentéte. Sokáig így egyetlen megoldásként csak az újszövetségi rész olvasásában láttam.

Bővebben...

Női kalendárium

Szerkesztette: Subáné Dombóvári Erika, Tornay Krisztina, Bodnár Csilla Mária, Tornay Judit Debrecen, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi FeminineStudies Szakkollégium, 2010, 311 l.

A debreceni Boldog Terézia Szakkollégium 2010-ben jelentette meg a Női Kalendárium című kiadványát. A kötet nem egy hagyományos, megszokott értelembe vett kalendárium, nemcsak időtlensége, hanem tartalmi felépítése miatt is egyedülálló s egyben hiánypótló alkotás is.

Már a címében feltüntetett Női megnevezés rögtön különböző értelmezési lehetőségeket kínál (Csak nőkről szól? Vagy csak nőknek szól?Milyen nőknek? Egyszóval kiknek szól s kikről,mikről?). A kötetet fellapozva a szerkesztők az Előszóban igyekeznek eligazítást adni magáról a könyvről, s a célközönségről. A kötet elsősorban fiatal nőknek készült, ezen túl: az összefüggéseket kereső-szerető nőknek, akik saját hivatásukat mélyebben szeretik/szeretnék megérteni és betölteni. És persze mindenkinek. (7.)

Bővebben...

Az érzékeny szívű nő

Szerkesztette: Tornay Krisztina, Debrecen, Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium, 2012, 150 l.

Immár negyedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégiumban  2011-ben a „Világ Női Szemmel–Az érzékeny szívű nő” című konferenciát. E szümpozion kiegészített előadásait tartalmazza a recenzió tárgyát képező nyolc tanulmányt magába foglaló kötet.

Bővebben...