Röptető

A felelős nő || 2014

A  megértés labirintusai a lírában

Szamkó Eszter

A labirintus szimbóluma –– elsősorban a narratív szövegek esetében –– a posztmodern interpretációs elméletek egyik értelmezési kísérleteként van jelen az irodalomtudományban. A kutatók többsége a labirintus fogalmát egyaránt használja a textusra, a szövegkorpusz felépítettségére és annak vonatkoztatási rendszerére, továbbá értelmezői aktusként, interpretálói játékként is tekint rá. A dolgozat íróját elsősorban ez utóbbi izgatja: hogyan fejthetőek meg a palimpszesztusként egymásra íródott labirintus-toposzok a lírában? Illetve megfejthetőek-e egyáltalán?

Bővebben...

Szövegfelhő

 

A Női Szümpozion előadóinak szavaiból

A női lélek, a női spiritualitás a teremtő Istennek a titka és az ilyen titok nem hagyja magát egy-két szón talált kifogással magát két vállra fektetni. A titkot megsejteni, körbejárni, jobb esetben megközelíteni lehet, még jobb esetben megtapogatni, megkocogtatni, tétova kérdéseket lehet neki föltenni, abban a reményben, hogy a kérdések jók és ezért a válaszokból is ki lehet bogozni valamit.

Karasszon Dezső (orgonaművész, Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar egyetemi tanár)

Bővebben...

Az Asszony majd megment bennünket!

A nő mint közvetítő – felelősség és kihívás
A keresztény szakrális ikonográfiai hagyomány faggatása

Tornay Krisztina

 

A következő gondolatmenet gerincét képek alkotják. Ezek mentén haladunk, mintegy rájuk bízzuk magunkat, hogy vezessenek.

Az első kép a VIII. századból való, kopt keresztény Szent Anna-ikon1. Egy nőt ábrázol, aki a szájára teszi a kezét és a szemét tűnődően nagyra nyitja.  Ez az arc egyfajta hívás befelé, csendes hívás, amely így szól hozzánk: figyelj befelé, a saját bensődbe, annak csendes érintődésére. Ez egyben a témánk bevezetője is: a NŐ-ről lesz szó, de olyan mélységben, amihez óvatosan, elcsendesedve, figyelemmel tudunk csak közelíteni.

Bővebben...

A tett útja

Guba András SP

Czeizel Endre professzor úr előadásában azt hallottuk1, hogy a nők sokkal otthonosabban mozognak az emocionális térben, mint a férfiak. Szintén tőle hallottuk, hogy a nő a beszélő készség kedvéért feláldozta fizikai térben való tájékozódási képességét. A férfi viszont ezt nem tette, ezért nincs más lehetőség számunkra férfiak számára, mint útra kelni és a tettek mezejére lépni.

A tettek mezejének bejáratánál ezt mondják a férfinak: „Fiam! Felelős vagy a tetteidért!”. Ennek a felszólításnak két fontos eleme van, az egyik a felelősség, a másik a tett. Amikor én azt mondom, hogy felelős vagyok a tetteimért, akkor azzal szembesülök, hogy a felelősség mindig a tett után következik. Megtettem valamit, annak van következménye és nekem ezért felelősséget kell vállalnom. Amit el kell vállalnom, az pedig az, hogy én ennek a következménynek bizony oka vagyok. Hozzájárultam annak a helyzetnek a kialakulásához, amiben most vagyok, vagyunk. A figyelmünket a tett utáni állapotra irányítja ez a felszólítás.

Bővebben...

Megközelítési lehetőségek Ljudmila Ulickaja Életművésznők1 című művéhez

Szamkó Eszter

 

Ljudmilla Ulickaját a kortárs orosz irodalom egyik legkiemelkedőbb és legnépszerűbb írójaként tartják számon hazánkban és külföldön egyaránt. Műveit több mint 20 nyelvre fordították le.

Az Életművésznők című kötete, ahogyan a többi műve is, a Magvető kiadó gondozásában jelent meg Magyarországon. A borítón a híres Mikalojus Ciurlionis egyik szimbolista festményének részlete látható, A világ teremtése című festménysorozatának kilencedik része. A cím csupa kisbetűkkel szerepel. A fedőlap az alkotást, a nőiességet, a művészetet, az egyszerűséget, az életet, a profánt és a szakralitást egyszerre juttathatja az eszünkbe. Olvasás közben rádöbbenhetünk, hogy nem véletlenül. A század eleji szimbolisták az életet is mint műalkotást definiálták. A művészet nem minden esetben csak a fizikai értelemben vett műalkotások létrehozását jelenti.  Maga az élet is értelmezhető művészileg megkonstruálható alkotásként. Az Életművésznők központi problematikája is az élet és a művészet összefonódásának izgalmas megvalósítása. A kötet szereplői is mind elsősorban ezt a fajta nézőpontot, életfelfogást, művészetértelmezést erősítik meg. Főszereplőjének, Zsenyának is ez a kutatási terülte s ő maga is ezt szeretné az élete minden területén, hétköznapjaiban is megvalósítani.2

Bővebben...