Röptető

A nő, mint közvetítő - 2012

Bevezetés a női szempontú teológiába

 

Vannak a magyar egyházi közbeszédben meggyökerezett előítéletek, amelyeken nehéz változtatni. Egyik ilyen a feminizmus szóhoz kapcsolódó negatív konnotáció, amely árnyalás és sokszor a jelenség, a téma valódi, mélyebb ismerete nélkül ítél. Hasonló sorsra jutott az idegen nyelvű gender fogalom is: ez utóbbi úgy vált negatív és pejoratív értelmű hívószóvá, hogy elvetői közül sokan az angol nyelvet nem ismerik, ahol a szó alapértelmében elsősorban nyelvtani fogalom. Ám így a fogalom eredeti értelmét, használatát szem elől tévesztve, egy túlburjánzásra figyelnek csupán. Nem követték nyomon a tudományban az ún. genderszociológia kialakulását, fejlődését, irányzatait, nem ismerik a teológiai feminizmus történetét vagy alapműveit, hiszen még a teológiai gender-téma alapműveit nem fordították még le magyar nyelvre, de a művek eredetije sem hozzáférhető. Így fordul elő az a tudományos szempontból furcsa helyzet, hogy egy téma túlkapásai elleni reakció hamarabb eljut egy nyelvterületre, mint az alaptéma maga. A vallásos magyar olvasó ma másodlagos forrásokból alkothat véleményt e kérdés egészéről, félreértett vagy tendenciózus interpretáció alapján vet el egy egész társadalmi és tudományos témát.

Bővebben...

Úton a keretek és a szűk kapu között - kortárs egyházművészet Romániában

 

Egy emlék, egy kép áll előttem: reggeli félhomály, templomi kőoszlopok, zord hangulat, pár hívő lélek a fehéren megterített oltár körül, pislákoló gyertyák, az összeszedettség öröme. Felcsendül egy gregorián dallam... és a többi a kibontakozó léleké, az Istennel folytatott párbeszéd...

Ez a kép Krisztus arcának egyik vetülete.

Párhuzamosan kintről behatol az ébredező város zaja, lassan az autóforgalom, az üzletek nyitása, a járókelők, a mobiltelefonok, az egész tumultus vegyes színezetével, gondterheltségével együtt...

Krisztus arcának egy másik vetülete.

Miért vázoltam fel ezeket? Mert bárki megkísérel alkotni azon művészetek sajátos területén, melyet egyházművészetnek neveznek, ezt a kettősséget, ezt a kettős hangulatot és lelkiállapotot tudatosan kell hordoznia magában! Egyrészt a természetfölöttit, másrészt a reális környező világot, mindkettőt szenvedélyesen éreznie kell, úgymond szárnyalnia kell ezen út irányában. Lehet, hogy a szárnyalás fogalmát egyesek megmosolyogják - mégis az alkotásnak az egyházművészetben a magasság és a mélység fölött kell történnie, mégpedig meggyőző módon...

Bővebben...

„Ezt a művet szívem mélyéből jónak tartom."1

Boldog Gerhardinger Terézia pedagógiai munkássága

Ivanics Andrea 

„Kétségtelen, Jézus Krisztus maga a Világosság, a Nap, aki fölkelt a történelem minden sötétsége fölé. De hogy őt megtaláljuk, szükségünk van a közeli fényekre - olyan emberekre, akik az ő fényéből világítanak, és elirányítanak utazásunk közben."2

Az SSND3 nemzetközi családjához tartozó szerzetesnők, társult tagok4, munkatársak számára Maria Theresia von Jesu Karolina Gerhardinger5 Jézus Krisztus fényét sugárzó világosság és útmutató mindennapi életükben, nevelői munkájukban, „az emberi dolgok helyes rendjéért folytatott küzdelmükben."6

Bővebben...

Keresztény női bölcsesség - a női személyiségfejlődés modellje

Női személyiségfejlődés a csíkménasági Szeplőtelen Fogantatás templom ikonográfiai vizsgálata alapján1

Tornay Krisztina
 

A kutatási terület kiválasztása

Az évszázadok óta, nemzedékekről nemzedékekre átadott keresztény női bölcsesség spirituális tartalmát szeretném meghatározni: ennek megközelítésére kerestem sajátos kutatási módszert.

Magyarország társadalma több mint ezer éve a keresztény hit szellemi világának közegében, nyugat és kelet között kapocsként hordozza az eltelt századok alatt felhalmozódott, a legfontosabb, lényegi ismeretekre, az ember alapkérdéseire vonatkozó emberi tudást: ennek vannak nemileg specifikus elemei.

E kérdések: a létezés célja, az emberi élet értelme, az ember küldetése e világban, ennek transzcendens háttere. Ahogy a kutatás irányában mindezen kérdések a nőre fókuszálva merülnek fel: úgy találom, hogy a megszületett női válaszok is öröklődnek, az ősi asszonyi tudás és ennek megkeresztelt, a mi kultúránkban továbbalakult változata hat jelenünkre és reményem szerint utat mutat a továbbiakban is. Előzetes hipotézisem tehát, hogy létezik egy keresztény, ősi gyökerű női hagyomány, amely tájékozódni segít az emberi élet, a női élet útvesztőjében és ez a hagyomány elérhetően jelen van.

Bővebben...